Αρχείο ΣυγγραφέωνΣτην προσπάθειά του για προώθηση της ελληνικής συγγραφικής δημιουργίας και της ανάγνωσης, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) συνέλεξε, κατέγραψε και ταξινόμησε στοιχεία για συγγραφείς, δημιουργώντας για τον καθένα ένα ξεχωριστό αρχείο που περιλαμβάνει σύντομο βιογραφικό σημείωμα, φωτογραφία, αναλυτική και πλήρη εργογραφία, καθώς και πλήρη στοιχεία μεταφράσεων των έργων τους. Αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας, που συνεχώς εμπλουτίζεται και επεκτείνεται, είναι το υλικό που παρουσιάζεται σήμερα σε ηλεκτρονική μορφή και στο οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος.

Πρακτικές πληροφορίες για το αρχείο συγγραφέων

  • Η αναζήτηση των συγγραφέων του αρχείου γίνεται με αλφαβητική σειρά βάσει καταλόγου.
  • Σε κάθε  ενδιαφερόμενο δίνεται η δυνατότητα να δει είτε όλο το αρχείο ενός συγγραφέα, είτε μόνο τις επιμέρους ενότητες που το απαρτίζουν (βιογραφικό, βραβεία, εργογραφία, μεταφράσεις, μεταφράσεις έργων τους).
  • Έμφαση έχει δοθεί στην επικαιρότητα των στοιχείων που παρατίθενται. Για το λόγο αυτό, σε κάθε μεμονωμένη ενότητα και σε κάθε αρχείο μπορείτε να δείτε την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης.
  • Τα στοιχεία της εργογραφίας παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά, με πρώτη εγγραφή την παλαιότερη χρονολογικά έκδοση και τελευταία την πιο πρόσφατη χρονολογικά.
  • Σε περιπτώσεις ανατυπώσεων διατηρείται η εγγραφή με την πρώτη χρονιά έκδοσης ή η πιο κοντινή σε αυτήν, για την οποία διαθέτουμε στοιχεία.
  • Σε περιπτώσεις επανέκδοσης από διαφορετικό εκδοτικό οίκο γίνεται νέα εγγραφή.

Η δημιουργία αρχείων για τους συγγραφείς και η συνεχής ενημέρωσή τους είναι μια διαδικασία «ζωντανή», που ελπίζουμε ότι θα βρει ανταπόκριση στους ανθρώπους του βιβλίου και θα κερδίσει την συμπάθειά τους για ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε παρατήρηση, συμπλήρωση ή διόρθωση που μπορείτε να στέλνετε με e-mail στη διεύθυνση info@ekebi.gr ή με fax στο 210 9200305 (υπόψη Γραφείου Συγγραφέων).