26/4/2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Καλούμε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης να υποβληθούν προσφορές για την «Παροχή Τουριστικών Υπηρεσιών για τις μετακινήσεις και τη διαμονή κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (ΔΕΒΘ) 2013».

Περίληψη πρόσκλησης

Τεύχος πρόσκλησης