Προκηρύξεις - Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 


Έργο: Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2011-2014

Προκηρύξεις

 

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 


Έργο: Καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας
 

Προκηρύξεις

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος