Αθήνα
Friday 03/02/2012 12:30
Εκδηλώσεις > Γιορτή
Αθήνα
Friday 03/02/2012 18:00
Εκδηλώσεις > Ομιλία
Χολαργός
Friday 03/02/2012 19:00
Εκδηλώσεις > Παρουσίαση βιβλίου
Θεσσαλονίκη
Friday 03/02/2012 19:00
Εκδηλώσεις > Συζήτηση με αφορμή το βιβλίο
Θεσσαλονίκη
Friday 03/02/2012 19:00
Εκδηλώσεις > Παρουσίαση βιβλίου
Πάτρα
Friday 03/02/2012 19:00
Εκδηλώσεις > Παρουσίαση βιβλίου
Ταύρος
Friday 03/02/2012 19:00
Βιβλίο & Παιδί
Θεσσαλονίκη
Friday 03/02/2012 19:30
Εκδηλώσεις > Παρουσίαση βιβλίου
Αθήνα
Friday 03/02/2012 20:30
Εκδηλώσεις > Παρουσίαση βιβλίου
Πάτρα
Friday 03/02/2012 20:30
Εκδηλώσεις > Παρουσίαση βιβλίου
Λακωνία
Friday 03/02/2012 21:00
Εκδηλώσεις > Εκδήλωση - Αφιέρωμα
Λευκάδα
Friday 03/02/2012 21:30
Εκδηλώσεις > Παρουσίαση βιβλίου
Ηράκλειο Κρήτης
29/06/2011-02/06/2012
Εκδηλώσεις > Αφιέρωμα
Θεσσαλονίκη
2-03/02/2012 12:00
Εκδηλώσεις > Μαραθώνιος ανάγνωσης