Αθήνα
Wednesday 29/02/2012
Εκδηλώσεις > Ποιητική εκδήλωση
Αθήνα
Wednesday 29/02/2012 18:30
Εκδηλώσεις > Παρουσίαση ποιητικής συλλογής

Wednesday 29/02/2012 18:30
Εκδηλώσεις > Δημόσια συζήτηση
Βύρωνας
Wednesday 29/02/2012 19:30
Εκδηλώσεις > Παρουσίαση βιβλίου
Αθήνα
Wednesday 29/02/2012 20:00
Εκδηλώσεις > Κύκλος συζητήσεων
Αθήνα
Wednesday 29/02/2012 20:00
Εκδηλώσεις > Παρουσίαση βιβλίου
Ηράκλειο Κρήτης
29/06/2011-02/06/2012
Εκδηλώσεις > Αφιέρωμα
Πάτρα
9/2-18/03/2012
Εκδηλώσεις > Έκθεση - αφιέρωμα
100 Καρπενήσι
22/2-02/03/2012
Εκδηλώσεις > Εκδήλωση - Αφιέρωμα