Αθήνα
Thursday 23/02/2012 18:30
Εκδηλώσεις > Παρουσίαση βιβλίου
Θεσσαλονίκη
Thursday 23/02/2012 19:00
Εκδηλώσεις > Παρουσίαση βιβλίου
Χαλάνδρι
Thursday 23/02/2012 19:00
Εκδηλώσεις > Παρουσίαση βιβλίου
Π. Φάληρο
Thursday 23/02/2012 19:00
Εκδηλώσεις > Παρουσίαση συγγραφέων
Αθήνα
Thursday 23/02/2012 19:30
Εκδηλώσεις > Παρουσίαση βιβλίου
Λάρισα
Thursday 23/02/2012 20:00
Εκδηλώσεις > Παρουσίαση βιβλίου
Αθήνα
Thursday 23/02/2012 20:30
Εκδηλώσεις > Παρουσίαση βιβλίου
Ηλιούπολη
Thursday 23/02/2012 21:30
Εκδηλώσεις > Βραδιά-αφιέρωμα
Ηράκλειο Κρήτης
29/06/2011-02/06/2012
Εκδηλώσεις > Αφιέρωμα
Πάτρα
9/2-18/03/2012
Εκδηλώσεις > Έκθεση - αφιέρωμα
100 Καρπενήσι
22/2-02/03/2012
Εκδηλώσεις > Εκδήλωση - Αφιέρωμα