Αθήνα
Wednesday 22/02/2012 18:45
Εκδηλώσεις > Ποιητική συνάντηση
Κολωνάκι
Wednesday 22/02/2012 19:00
Εκδηλώσεις > Διάλεξη
Αθήνα
Wednesday 22/02/2012 19:00
Εκδηλώσεις > Παρουσίαση βιβλίου
Ιερή πόλη Μεσολογγίου
Wednesday 22/02/2012 19:00
Εκδηλώσεις > Εκδήλωση
Αλεξανδρούπολη
Wednesday 22/02/2012 19:00
Εκδηλώσεις > Ομιλία
Αθήνα
Wednesday 22/02/2012 20:00
Εκδηλώσεις > Κύκλος συζητήσεων
Αθήνα
Wednesday 22/02/2012 21:30
Εκδηλώσεις > Βραδιά-αφιέρωμα
Ηράκλειο Κρήτης
29/06/2011-02/06/2012
Εκδηλώσεις > Αφιέρωμα
Πάτρα
9/2-18/03/2012
Εκδηλώσεις > Έκθεση - αφιέρωμα
100 Καρπενήσι
22/2-02/03/2012
Εκδηλώσεις > Εκδήλωση - Αφιέρωμα