Αθήνα
Friday 10/02/2012 19:00
Εκδηλώσεις > Παρουσίαση βιβλίου
Αθήνα
Friday 10/02/2012 19:00
Εκδηλώσεις > Παρουσίαση βιβλίων
Θεσσαλονίκη
Friday 10/02/2012 19:30
Εκδηλώσεις > Παρουσίαση βιβλίων
Αθήνα
Friday 10/02/2012 20:00
Εκδηλώσεις > Παρουσίαση βιβλίου
Θεσσαλονίκη
Friday 10/02/2012 20:30
Εκδηλώσεις > Αφιέρωμα
Ηράκλειο Κρήτης
29/06/2011-02/06/2012
Εκδηλώσεις > Αφιέρωμα
Πάτρα
9/2-18/03/2012
Εκδηλώσεις > Έκθεση - αφιέρωμα