Προώθηση της ανάγνωσης

Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) προάγει και μεριμνά για την προώθηση της ανάγνωσης με μια σειρά από στρατηγικές δράσεις, πολύπλευρες και αποδοτικές για τους βιβλιόφιλους κάθε ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και αναγνωστικών ενδιαφερόντων.