Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ)

Όλα όσα αφορούν τις προτεραιότητες και τις προοπτικές για τον καθορισμό, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή εθνικής πολιτικής βιβλίου στην Ελλάδα από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ).